Català | Español
Pare nostre, volem ser família
Les dones troben el sepulcre buit

El diumenge, molt de matí, les dones arribaren al sepulcre portant els olis aromàtics que havien preparat i van trobar que la pedra havia estat apartada del sepulcre.
Hi van entrar però no hi trobaren el cos de Jesús, el Senyor. Estaven del tot perplexes sobre què havia passat, quan se’ls van presentar dos homes amb vestits resplendents. Esglaiades, es van prosternar. I ells els digueren:
—Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No és aquí: ha ressuscitat. Recordeu què us va dir quan encara era a Galilea: “Cal que el Fill de l’home sigui entregat a les mans dels pecadors, que sigui crucificat i que ressusciti el tercer dia.”
Elles van recordar aquestes paraules de Jesús.
Llavors se’n tornaren del sepulcre i van anunciar tot això als Onze i als altres. Eren Maria Magdalena, Joana i Maria, mare de Jaume. També les altres que anaven amb elles ho explicaven als apòstols, però les seves paraules els van semblar un absurd, i no se les van creure. Amb tot, Pere se’n va anar corrents fins al sepulcre. S’ajupí i veié que hi havia tan sols el llençol d’amortallar. Després se’n tornà a casa, estranyat del que havia succeït (Lc 24, 1-12).

Oració
Pregària pasqual

Sol, llum, cel,
astres, muntanyes, valls,
cims, planes, fonts,
estanys, rius, mars,
tot el que vola, repta i neda,
amb tota la força de la vostra veu
eleven càntics a la glòria del Crist.
El Redemptor del món torna,
vencedor del mal i de la mort.
Oh! Autor de totes les coses,
us preguem en aquesta joia pasqual:
protegiu el vostre poble
contra qualsevol atac de mort.
Glòria a vós, oh Senyor,
que heu ressuscitat d’entre els morts;
glòria també al Pare i a l’Esperit Sant
per sempre.
LE LIVRE D’OR DE LA PRIÈRE