Català | Español
Pregàries per començar el dia
Comencem la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians

La Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que generalment es celebra del 18 al 25 de gener, és una de les principals iniciatives periòdiques de caràcter mundial dirigides a fomentar la unitat visible entre els cristians, i constitueix per a moltes persones l'única experiència important de pregària ecumènica. Durant aquests dies l'Església té una preocupació: demanar i pregar per la unitat dels cristians i del món.

Des del començament fins avui dia l'Església fundada per Jesús s'ha dividit formant diferents grups: catòlics, protestants, anglicans, ortodoxos ... També el nostre món està dividit. Són nombrosos els partits polítics, associacions o idees que, de vegades, viuen en un enfrontament continu i violent. Davant aquest món, els cristians hem de donar suport a la unitat, treballar per fer-la possible entre els tots els homes, començant per aquells que creiem en Crist i vam rebre el mateix baptisme. Per això pregarem aquesta setmana al Senyor per la unitat dels homes en un mateix amor, que no vol dir "uniformitat" sinó vida i treball en comú pel bé de tots.

Oració
Oració

Et demanem Senyor que ens ajudis a buscar camins d'unitat que ens condueixin a la justícia i la pau. amén